INFO

MEDIA Desk België – Vlaamse Gemeenschap is de Vlaamse vertegenwoordiger van MEDIA, het subsidieprogramma van de Europese Commissie voor de audiovisuele industrie. MEDIA heeft als doel de Europese audiovisuele industrie concurrentieel te maken en te stimuleren. Dit is een dubbele uitdaging: het handhaven van een sterke positie op de internationale markt en de creatie van een herkenbare Europese beeldcultuur. In 2007 werd het nieuwe programma, MEDIA 2007, lopende tot 2013, voorgesteld en goedgekeurd. Het totale budget voor deze zeven jaar bedraagt 755 miljoen euro.

MEDIA Desk draagt hiertoe bij op drie manieren, namelijk door het bieden van steunmaatregelen, het verschaffen van informatie en advies, en de organisatie van activiteiten met een Europees tintje.

Naast MEDIA Desk zijn er twee andere belangrijke actoren betrokken bij het uitdragen van het MEDIA Programma. Allereerst is er de Europese Commissie DG Education and Culture (voor 1 maart 2010 was dat DG Information Society & Media) die onder andere het beleid en het budget uitstippelt. Daarnaast bestaat er sinds januari 2006 het Education Audiovisual & Culture Executive Agency, EACEA, dat verantwoordelijk is voor de concrete uitvoering van het MEDIA Programma.

MEDIA Desk België – Vlaamse Gemeenschap wordt gehost door het Vlaams Audiovisueel Fonds en bestaat uit een klein team: Nathalie Goethals is hoofd, Bert Lesaffer is assistent.

Tijdens het Filmfestival van Gent 2009 lanceerden we ons nieuw MEDIA Magazine, met daarin een terugblik op de resultaten van vorig jaar, een overzicht van de verschillende steunmaatregelen en een bespreking van de internationalisering van MEDIA. Dit is aangevuld met tal van interviews en een overzicht van de nieuwe initiatieven van de Vlaamse Desk. Om het (gratis) te downloaden, klik hier.

1. Bieden van steunmaatregelen

MEDIA Desk communiceert over de verschillende steunmaatregelen van het MEDIA Programma:

 • Steun aan producenten voor de ontwikkeling van single projects, een slate van projecten en interactief werk, de productie van een tv-werk en financiering (het zogenaamde i2i-schema en MEDIA Production Guarantee Fund);
 • Steun aan distributie van Europese films via een automatisch en een selectief schema en steun aan sales agents;
 • Steun aan promotie door de toegang tot professionele markten en een wereldwijde promotie van audiovisueel werk uit Europa;
 • Steun aan festivals;
 • Steun aan opleidingen;
 • Steun aan zaalexploitanten in het netwerk van Europa Cinemas en via digitalisering van cinema’s;
 • Steun aan nieuwe technologieën, zijnde Video on Demand, Digital Cinema Distribution en pilootprojecten.

Alle informatie vind je hier. MEDIA Desk biedt de Vlaamse audiovisuele organisaties en professionelen een persoonlijke en op maat gesneden begeleiding bij hun aanvraag tot subsidie. Het Vlaams Audiovisueel Fonds biedt gratis coaching aan mensen die nooit eerder MEDIA steun ontvingen.

2. Verschaffen van informatie en advies

Stimuleren is meer dan financieren en subsidiëren alleen. Daarom verruimt de Vlaamse MEDIA Desk haar activiteiten tot:

 • Het verschaffen van algemene informatie over de Europese audiovisuele sector;
 • Het uitbouwen van een netwerk van contacten met Europese organisaties en professionelen;
 • Het opvolgen van het Europees audiovisueel beleid;
 • De communicatie over oproepen, opleidingen, markten, publicaties, beleid via mailings, HOTNEWS (nieuwsflitsen), DESK Krant (nieuwsbrief), website, Facebook en Twitter.

3. Organiseren van activiteiten

MEDIA Desk organiseert jaarlijks, meestal in samenwerking met partnerorganisaties, een aantal activiteiten ter professionalisering en internationalisering van de Vlaamse audiovisuele industrie.

Een overzicht van eerdere initiatieven:

 • Infosessies over nieuwe oproepen tot steun, gegeven door mensen uit het EACEA, met de mogelijkheid tot one-on-one gesprekken;
 • Europese opleidingen op Vlaamse maat: scenarioworkshops met The Script Factory (juni 2008, oktober 2008 – Filmfestival Gent, juni 2009), de masterclass Lo-To-No Filmmaking met Elliot Grove van Raindance (juni 2009 – Brussels Film Festival), het seminarie Digital Content Distribution met het Erich Pommer Institut (juni 2009);
 • Activiteiten die Europese netwerken ondersteunen: de jaarlijkse Business Card Meeting op het Filmfestival van Cannes;
 • Eigen activiteiten in samenwerking met onze partners: het Europese symposium Games Summit (november 2008), de conferentie over de rol van filmfestivals ism BAM (december 2008 – Internationaal Kortfilmfestival Leuven), een infosessie over Europese documentaireplatformen ism BAM (mei 2009 – Docville).

Klik hier voor een overzicht van onze activiteiten uit 2009 en 2010. Foto’s van onze activiteiten vind je op onze Facebookpagina.